Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 55 )

uwe Fanny, die tevens, doch mogelyk onverdiend, de algemeene goedkeuring wegdroegen.

De Heer Barlow en zyne beminlyke vrouw maakten een gedeelte uit van dit aangenaam ge-

zelfchap. • Dees braave man was wonder-

lyk wel in zyn fchik met het gunftig vooroordeel myn er aanzienlyke weldoenfter voor uw arme vriendin.

Ik ben uitgelaten van vreugde, Lucia. ■» Zoo even ontvang ik drie,my allerdierbaarfle , paketten met brieven van uwe waarde hand.

; Ik kuste de zegels; ik drukte ze aan

myn hart; by het lezen heb ik niet dan

traanen geftort van de gevoeiigfte herinnering; en voornamelyk heeft my die aandoenlyke plaats in uwen brief eenen Aroom van traanen uit de oogen geperst, die het fchrift van uwe lieve

hand bykans uitwischte! 'k heb de brieven

zoo doorgelezen, als of ze gister eerst gefchreven waren, zonder op dat pas te bedenken, dat ze agt maanden laater van Madras komen, Toen ik Londen verliet, heb ik Jufvrouw WiU liams verzogt om nu en dan aan het Oostindi* fcke huis te vernemen, of'er ook brieven voor my waren, en ze my dan naar hier te zenden. 'Er is dan nog in verfcheiden Jaaren , myn yj 4 waar&

Sluiten