Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWINTIGSTE BRIEF.

Wèlwod- Abtdy 2 van Augustus.

Tk meldde u waardfte Vriendin, in myn laatften brief (*) ,datMevrou\v JVelwooaeen nabeftaan. de van haar te Somcrfetfhire zal gaan bezoeken. IVy want zy heeft de vriendlyk-

heid van my mede te nemen zullen aldaar

een dag of veertien vertoeven. Gy kunt 11

niet verbeelden, hoe zeer ik by deze gelegenheid zal opgefchikt wezen; maar ik moet utevens zeggen, dat al die opfchik my de helft byna van myn fchat gekost heeft. >— Morgen gaan wy heen, en maar hier word ik belet. „ Ik kom goede Debora! " ■ zy yoept my.

Ashly Park, Somerfetfhire, 4 van Augustus. Ach, Lucia, ik heb u zulk een voorval te

vertellen! Myne weldoenfter en ik reeden

gifter

(*) Een der agtergelaten brieven, waarvan in de N. B. gemeld is.

Sluiten