Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 66 )

meer vry was, - let hier eens op, Lucia!- om te gelyk met zyn hand weg te fchenken; en daarom bood hy haar de nelft aan van zyne goederen, om hem van zyne afgedwongen belofte te ontheffen: maar neen: de Juffer

hield zich aan zyn woord, en durfde hem, nadat zy eenige traanen van hoogmoed geloosd had, wel te gemoet voeren, dat zy dagt, dat haar honderd vyftig duizend pond zoo goed was als zyn tien duizend s'jaars, en dat het tot het zelfde oogmerk als het zyne konde dienen. —Waarlyk, als de jonge Belford in eene andere

juffer zin heeft, dan is hy te beklaagen: ■

en dat dit zoo is, zou my niet verwonderen; want ik heb nog nooit zoo een man gezien. — Hy at hier laatst (want wy zyn zeer goede kennisfen) een maand of twee geleden , toen myn

zoon thuis was; maar nimmer heb ik zoo

veel verandering in een man gezien. • Zoo

droefgeestig! zoo geheel peinzend! Myn

zoon dronk de gezondheid van zyn meisje, en

vroeg Belford naar het zyne. „ Ik zal het u

zeggen, zeide hy; de gezondheid van myn Engel Juffer B " —r- wie deze Juffer B —

is, kan ik niet zeggen; maar uit het geen hy

zeide

Sluiten