Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e 730

En hoe komt hét Fanny, zal myne Lucia wel vraagen, daar ge altoos met MevrouwWelwood op en neêr gaat, dat ge nu zyt thuis gebleven ? — Doch , myn waardfte, het was myne eigen verkiezing om den Heer Belford niet weder te zien. — Ik gaf voor, dat ik zwaare hoofdpyn had; en fchoon de goede. Mevrouw Afhley al hare welfprekendheid gebruikte om .my teoverreeden, dat ik van de party zyn zou, het was echter vergeefche moeite. Ik had myne redenen, vriendin, en dezen waren, gelyk gy hooren zult, geenzins gering noch willekeurig.

Vooreerst hebikredenom tegelooven, datik weleer, ondanks mynen laagen Haat, niet on^ verfchillig was aan den Heer Belford: en waarom zou ik dan in zyn edel hart een ongelukkige drift doen herleeven ? Neen, ik wil

zyn geluk, o\° laat ik liever zeggen, zyne noodlottige verbindtenis niet verftooren. En

daarenboven, myn waardfte, ik zou zelve ten uiterften aangedaan geweest zyn met dezen altebeminlyken man weder te zien: waarom zou ik dit voor u verbergen, Lucia?

En als hy dan myne ontdeltenis of myne vervoering eens had opgemerkt indien zyn

medelyden over my eens op nieuws gaande E 5 was

Sluiten