Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C75 )

van het trotfch gedrag der bruid. De arme Belford, zeggen zy, is loutere droefgeestigheid. —— Helaas! doch laat ik geen

woord meer van hem fpreken, die nu aan eene andere toebehoort. Ons vertrek van deze aangename familie is

op morgen bepaald. Ik word geftoord. -

,7 Ik kom , ik kom, Mevrouw Ashley."

Welmood Abtdy 20 van September. Een geheele, en wel eene verdrietige maand, is 'er verlopen, myn Lucia, waarin ik geen oogenblik tyd gehad heb om aan u te fchryven. Ach! myne waardfte Mevrouw JVelwood

is gevaarlyk ziek geweest. Daags na dat

wy thuis kwamen, kreeg zy een verfchriklyk

toeval, een foort van beroerte. Ik ben

ter dood toe verfchrikt geweest: < doch zy

is dank zy den Hemei! thands merkelyfc

beter. Wy hebben twee der beste Doctoren van Bath gehad ;zy geven nu zeer goede hoop. — Ik heb haar ziekbed geen oogenblik verlaten ; maar alle de medicamenten haar met myne eigen handen toegereikt Doch laat ik

eens naar de zieke gaan zien Zy wordt

juist wakker.

Met

Sluiten