Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t ?7 )

Ik verlang om ze te zien. —— Wat myn? eigen {hikken betreft, een groot gedeelte van dezelven heb ik ten einde gehragt* Behalve den tyd van Mevrouw fPèlipood 's ziekte, heb ik in déze laatfte twaalf maanden in myne zoste eenzaamheid zoo veel ledigen tyd gehad, als ikhid kunnen wenfehen. Overal,waar men hier komt, fchynt de verblyfplaats der Mufen te zy;i. — ■Zelfs het treurfpel, daar ik u al overlant? van gefchrev'en heb, heb ik geheel af: en een kenner hier om Itreeks, die het eens doorbladerd heeft, raadt my zeer fterk aan, om het aan een groot boekhandelaar, of aan iemand anders, die aan zoodanig een kennis heeft, over te zenden om in druk te géven. ïk heb my zelve 'nog niet bepaald , of ik dezen raad volgen zal,

of niet. Ik geloof haast Ja.

Morgen hebben wy een groot gezelfchap ten eeten; het zelve zal den geheeien dag hier vertoeven , en, terwyl 'er groote liefhebbers van itudie onder zyn, denk ik, dat 'er wel wat van Mevrouw JVehvood yoor den dag zal komen. —- Vaarwel! Ik ga naar bed Ik beu

barstens nieuwsgierig naar de nieuwe Ode, aie zy gemaakt heeft, en daar zy verbaazend

veel

Sluiten