Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(78)

veel mede op heeft. — Nog eens, vaarwel! — goeden nacht!

(vervolg.)

( Londen, Zaturdag.

Ach, vriendin, ik heb u een fmartelyk voorval meede te deelen. Zyt ge niet reeds

verwonderd dezen uit Londen gedateerd te zien ? — Maar wat zult ge zeggen, als ik u berigt, dat ik zoo uitermate ongelukkig geweest ben (fchoon de Hemel weet, dat het zeer onfchuL dig is) van Mevrouw TVehvood te beleedigen, dat ik daarom voor altoos van Welwood- Abtdy gebannen ben ? O Hemel! aan welk een dunne draad hangt ons geluk op deze waereld! — Doch laat ik geene zeden kundige aanmerkingen maaken; — iaat ik my veeleer haasten om u een verhaal van dezen wonderlyken omkeer van zaken te geven, voor zoo verre myne verwarde gedagten zullen toelaten.

Ik zeide u by myn laatfte fchryven , dat wy gezelfchap zouden krygenvan verfcheiden goede vrienden, en daaronder liefhebbers van ftu-

die,* zy kwamen — en na het middagmaal

viel het gefprek, als naar gewoonte, op de letter kunde. — Zeker Edelman vroeg by ongeluk-

Sluiten