Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8i )

zeggen zoudt. Kom aan, fpreek op,regt

voor de vuist."

„ Mevrouw !M antwoordde ik. „ Ik

zou ten hoogften ondankbaar zyn, zo ik niet zoo wel by deze, als by andere gelegenheden

uwe bevelen gehoorzaamde. Maar zal ik

u niet beleedigen, Mevrouw, als ik eenvoudig

myn gevoelen zeg?" „ Beleedigen,kind

Lief! volftrekt niet ga gy uw gang

maar."

„ Wel dan , Mevrouw," hernam ik eenigzins befchroomd , „ als ik u myne meening daarover zal mededeelen, dan moet ik u zeg* gen , dat het my toefchynt, dat dit laatfte opftel van u in geene de ininfte vergelyking komt met uwe vorige dichtftukken."

,, Is 't dan hetrym, dat umishaagt?" vroeg zy koeltjes.

„ Waardfte Mevrouw!" zeide ik , „ verfehoon my toch!"

Neen," hernam zy, „ ik moet alle uwe tegenwerpingen op het dichtftuk weten !"

Daarop gaf ik haar opregt en befcheiden myne meening over het geheele ftuk te kennen, en noemde haar (want de ode lag op tafelj myne tegenwerpingen één voor één op.

F v Het

Sluiten