Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 86- )

Terwyl ik zag, dat ik op Welmod-Abtdy geene gunst meer te wachten had, en ik den volgenden dag zou moeten vertrekken, begon ik eindelyk, echter niet dan onder een bitter fchreien, myn weinigje goed by een te pakken.

Ik had nu de wyde^waereld voor my, en

was op nieuws eene zwerflter, zondereenigen byftand van iemand te kunnen genieten.

• Had ik flechts een zoo goeden vriend, als

den Heer Barlow, om mede raad te pleegen! Maar helaas 1 hy is meer dan twee honderd mylen hier van daan.

Ik befloot echter om naar Londen te gaan, om my aldaar door het uitgeven eener groote verfameling van gedichten . die ik by my had, en van twee deelen met predikatiën van mynen waarden Vader, en nog van eenige andere

Hukken, eenig geld te verwerven. Myn

treurfpel denk ik, dat myn grootite fchat is : en buiten dat heb ik nog eene vertaaling van de Herderszangen van Firgilim voor de drukpers gereed; deze zal my, zoo ik hoop, nog al wat winst byzetten.

Van Mevrouw Wehvood zag of hoorde ik verder niets meer. Zy is den gantfchen

nacht

Sluiten