Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

esp)

TWEE-EN-TWINTIGSTE BRIEF.

Londen, 30 van November.

\ ch, Lucia, ik ben op den oever des doods

geweest! Een koorts, ja eene zeer

geweldige koorts heeft uwe arme vriendin aangetast ; volgens getuigenis van anderen , en eigen ondervinding, ben ik , nu een veertien dagen geleden, in het uiterst gevaar geweest.— Myne Jeugd echter,en mynefterkegefteldheid van ligchaam hebben my vry fpoedig doen herHellen : ■ doch helaas! met al dat oppasfen

en het gebruik van zoo veele geneesmiddelen, is myn kas zeer verminderd; nog maar weinige

guinies zyn my overgebleven. Hoe ik in

myne hevige koortfen zoo veel witte wyn en hoenders heb kunnen gebruiken, als myne hospita my in rekening brengt, begryp ik my niet; doch 'er zat voor my niet anders op, danflechts betaalen. — „ Myne omftandigheden, Jufvrouw

Sluiten