Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en bekeek my van het hoofd tot de voeten :•—

daarop doorbladerde hy de fchriften, en dus heerfchte'er voor eenige oogenblikken een diep

ftilzwygen. Verbeeld u eens, hoe ik

daar ftond! Eindelyk keek hy op, en

zeide. „ Hoe , moet ik jou zelf voor de

fchryver aanzien ? Dat foort van dingen

zyn ai te maal vodden, die geen aftrek nebben. ik heb tegenwoordig niet minder

dan vyf fchryfflers aan het werk. Jy

(hier bekeek hymy naauwkeurig door zyn bril) ziet 'er net uit, of je al een dag of twee in het graf hebt gelegen."

Ik voelde dat myn bloed naar het aangezigt vloog , en antwoordde, „ dat ik pas van een koorts herfteld was , en dat, fchoon ik een fchryflter was, ik echter nooit honger had geleden."

Boekverkooper. „ Wel zoo , wel zoo — dat is al heel wei — maar (hier floeg hy zyne oogen in de papieren) dit zal in eeuwigheid niet gaan daar zal geen aftrek van wezen. • Heb jy zelf die herders - zangen

o^rgezet ? Allegaar vodden ! Ik

word overftelpt met vertaalingen. Daar

zyn heele fchoolen met vertaalers uit Schotland

Sluiten