Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(93 )

land gekomen Hoor je ook tot dat ]

foort?"

Ik. „ Neen , myn Heer, gantfchelyk niet." Boekverkooper. „ Wat zyn dat voor preeken , ten behoeve van eene weduw met een half

dozyn kinderen? Neen; neen: ik wil

my met geen preeken bemoeien: daar is

geen mensch , die ze leest. ■ ■ Heb je

geen romans ? hoor eens , meisje,

ik heb myn handen tegenwoordig wat al te vol."

Hoe meent ge nu wel, dat ik gefield was ,

vriendin ? Ja , ik moet u bekennen ,

ik deed op dat oogenblik een gelofte in my zelve, dat ik liever honger zou lyden , dan ooit weder by een boekverkooper of drukker

te gaan: maar toen ik neeg om heen te

gaan, begon de man wat vriendelyker te kyken, als hy te voren gedaan had.

Boekverkooper. „ Hoor eens, hoor eens! ■

Iaat je gedichten maar hier, doch je

preeken ken je wel meênemen en kom

laat my eens bedenken ! « kom

over drie weeken weder om befcheid.^i— Heb je ook nog meer gefchriften om my over te fpreken?"

Ik

Sluiten