Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CP4)

ft- » Ja> nog een treurfpel, welk door ver fcheide luiden van oordeel zeer geprezen en waardig geoordeeld is om uit te geven."

Boekverkoper* „ Wel zoo, wel zoo I .

nou, breng me dat eens en dan zal ik

zien wat ik doen kan. Ik beb een vriend,

die zal ik 'er eerst eens over fpreken."

Dit antwoord, Lucia, was eenigzins gunftiger; ik ging beter gehumeurd naar huis te rug, dan ik was uitgegaan, en den volgenden dag bragt ik het hem.

(VERVOL G.)

30 van November. De Boekverkooper, van wien ik zoo even te rug kom, zegt, dat hy myne Hukken nog niet heeft ingezien, fchoon hy ze reeds zoo veel

tyd gehad heeft. Ik had 'er reeds

meermalen aan huis geweest, om naar het treurfpel te vraagen ; maar hy was telkens

niet t'huis. Dezen morgen was hy

gelukkig by de hand, en ik werd binnen gela. ten.

Boekverkooper. „ Daar is je werk te rug.

Het is niet zonder verdiende, maar het kan in dit ]aar niet op de pers \ ja ik weet zelfs nog

niet,

Sluiten