Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 96* )

Boekverkooper. „ Het fpyt me, dat het gebeurd is; maar jy zult 'er zekerlyk nog wel een affchrift

van hebben. ■ Je werk, Juffertje , heeft

zekerlyk verdienste maar heb jy dat zelve

opgetteld?"

Ik. „ Daar kunt gy van verzekerd zyn, myn Heer!"

Boekverkooper. „ Ik geloof evenwel, dat je oogen, myn lieve kind, nog wel beter zouden kunnen gebruikt worden, dan tot treurfpelen te fchryven."

Ik liet den kaerel maar praaten, en ging met

myn gefcheurd werk heen ; • het zal

my verbaazend veel moeite kosten, om alles

ter dege over te fchryven. Ik ben

'er thands aan bezig. Ach ! Lucia !

Wie weet, of het voor my niet vry voordeeliger zou geweest zyn aan het fpinnen-wiel te zitten, of netten te breijen, dan treurfpelen te fchryven.

Vaarwel! - Ik blyf in alle omftandigheden Uwe getrouwe Vriendin,

F. B.

DRIE-

Sluiten