Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Donderdag.

Ik heb dezen middag myne vifite by den Lord

B— afgelegd; Jufvrouw Peen vergezelde

my, en wy werden beiden aL'erminzaamst ontvangen. Doch laat ik u alles mededeelen.

Ik kleedde my zoo net als ik kon, en mya treurfpel medenemende reed ik met myne vriendin met een koets daar naar toe. Wy Hapten af voox een prachtig huis, en werden de trappen op naar eene fraaie boeken-kamer geleid, alwaar de waardige edelman in een aanval van podagra met alle de deftigheid van een podagrist , met zyn beenen in roode baay gerold, in een arm-ltoel zat te lezen.

Myne vriendin leidde my binnen , met te zeggen, „ zie daar, Mylord, is die jonge Juffer van welke ik u onlangs gefproken heb."

Zyn Lordfchap bekeek my met oplettendheid , en verzogt zeer vriendelyk, dat ik zou gaan zitten. Wel rasch viel het gefprek op de. letterkunde , en ik had het genoegen van te zien, dat myne aanmerkingen over dichtkons.t enz. werden goedgekeurd. Ik zal hier de complimenten niet herhaalen , Lucia , die Lord B— over myne ongeraeene begaafdheden, zoo als hy het geliefde te noemen, maakte. — Jkbood

hen?

Sluiten