Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 105 )

hein myn treurfpel aan; hy doorliep hetzelve met een vluchtig oog , en zeide; „ ik heb reeds zoo veel goeds daarin opgemerkt, om u te kunnen verzekeren , dat het by de eerst volgende gelegenheid op de fchouwburg zal vertoond worden. Stel u zelve ten

dezen aanzien volkomen gerust : rjw

vernuft behoort op myn eer tot den eeriten

rang. . . Gy fchynt nog vry jong, en reeds

zoo jong op zulk een uitmuntende wyze te

fchryven , is waarlyk te verwonderen. ■

Hoe oud, bid ik u, zyt gy wel?

lord '^^ &gttkn JaSr W**

„Is het mogelyk,"riep hy uk, „ j, heE mpgelyk? „0, mw agmen ^ __J_C

een groot vernuft , een groote geest in der

1T '~ My" goe*e vriend{" Jufvrouw leen heeft my het een en ander van uwe «fchiedenis verteld , welk my zeer ten uwen

voordeele heeft ingenomen. Gy moet

eene zeer ongemeene opvoeding hebben ^eno-

snen. h uw Vader nog in leeven?"

Lord B- fprak my zoo minzaam aan, Lu.

** i dat ik ontroerde Ik voeI(Je een

^an langs myn wang rollen, welk zyne LordG 5 fcbap,

Sluiten