Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 107 )

hunne fehriften zeiven moeten lezen of hooren voorlezen, zoo grievend is, als of zy op de

pynbank waren." Mylord grimlagchte,

en wy namen ons affcheid.

Vry dag des naehts* Ik kan u niet genoegzaam befchryven, hoe gelukkig ik tegenwoordig ben : ik kan zelfs dees nacht niet flaapen, voordat ik aan de vriendin van myn hart gefchreven heb, in hoe verre ik

van daag by den Lord B gedaagd ben,

nadat myn treursfpel aan de Ileeren Geleerden was voorgelezen, Vooraf moet ik u zeggen , dat Jufvrouw Peers (die ik van dag tot dag hooger begin te achten) en ik even vóór het middagmaal by onzen gast aan huis kwamen. — Wy vonden aldaar drie Heefen zitten, die ik aan hunne fobere flordige kleeding, en (om de aanmerkingen van myn boekverkooper re gebruiken) ook aan hun bleek en doodfch gelaat iigtelyk merken kon dat tot myn foort behoorden , en myne arme broedêrs in het Schryven

waren. Zy waren in hun gedrag ten uiter-

ften, zelfs tot buitenfpoorigheid toe , nederig en yerpligtend, - De maaltyd was prachtig, en;

My-

Sluiten