Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 112 )

te fchrappen; — doch ik bedenk my; —f-zoü ik ze voor myne harts vriendin verbergen? — zou zy de geheimen van myn hart niet mogen

weten? . Denk eens, hoe ik gefield zal

wezen , als ik , volgens het zeggen van dem goeden Lord, voor myn treurfpel op zyn minst zes honderd pond zal ontvangen!

Gy ziet dus, vriendin, hoe gelukkig ik eindelyk ben na zoo veele tegenheden! ife

ben zeer vrolyk in alle myne vleiende vooruitzichten. Doch laat ik u zoo wel als my

zelve na dezen langen brief wat rust verfchaffen. Ik eindig derhal ven , met de opregtfte verzekering, dat ik ben

Uwe getrouwfté vriendin,

F.

Sluiten