Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C*'3>

ViEk en Twintigste brief.

12 van Decemberï

Jk kom zoo even thuis , hebbende met Jufvrouw Peers een zeer aangenamen middag gefleten aan het huis van mynen edelen befchermer , die my van alle de voortbrengfels van. myn pen den gelukkigften uitflag belooft. —* Maar , ach Lucia , wat ben ik ontfteld! ——Terwyl ik vah huis geweest ben, is my niets

ininder als myn koffer ontftolen. Ik zoek

al op en neer,en kan het niet vinden. En echter houd ik my verzekerd, dat 'er niemand oj.* myn kamer geweest is , dan de eerlyke meid Van Jufvrouw Baxter, aan welke laatfte ik zelve de fleutel gegeven heb* om, terwyl ik uic

Was , de kamer te laten ftoffen. Zoo als

Jk op de kamer kwam * viel het my aanftonds in 't oog. Goede Hemel! wat zal ik beginnen ? Al myne kleéren zyn 'er in, bë-

H tot-

Sluiten