Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 130 )

VYF-EN.TWINTIGSTE BRIEF»

20 van December*

Gy ziet uit de dagteekeningvan dezen brief, myn' waardfte, dat 'er zedert myn laatften eenige dagen verlopen zyn ; in dien tusfchentyd heb ik my zelve eene ernftige onthouding geleerd. Ik twyffelof Lewis Cornaromy indeprak-

cyk wel zou overtreffen: een korst brood

of twee, en een weinig flappe thee is myn éénig voedfel geweest. — Ik ben echter met dat al zeer gezond, en flaap s'nachts genoeglyk en gerust. Ik houd nu het zelfde diè'et, waartoe veele arme Schryvers in deze ftad veroordeeld zyn. Doch, wie komt daar? —-

De meid van Juffrouw Baxter met een brief! —

het is de hand van Lord B : De knecht,

zegt zy, wacht naar antwoord. Wat

of de inhoud is? Ik ben barstens nieuws¬

gierig.

Welk een yslyk gevaar ben ik gelukkig ontvlucht^

Sluiten