Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 134 3

het afgryzen, welk ik gevoel voor hem, dis my dezelven durfde doen: —«Zyt verzekerd, dat ik de uiterfte afkeer heb van uwe aanbiedingen. Myn verftand, en oordeel, waarover gy my ten kofte der overigen myner fexe een fpotachtig compliment maakt, hebben my uw geheel 'afgryflyk ontwerp , te gelyk met de oorzaken van die mqeilykheden , die, zoo als uwe', Lordfchap zegt, u tot in de ziel griefden 9

allerduidelykst ontdekt. Schaam u, My-

lord, over dat ontwerp! Ik ten minften

bloos, alleen op het denkbeeld , dat eenmenfch tot zulke listen zyn toevluet durft nemen , om eene. allerfchandelykfte drift te voldoen.

• Uw banknoot zend ik met dezen te rug;

ik hoop , dat gy die tot betere oogmerke befteeden zult,dan om een hulpeloos onfchuldigmeisje

in het toekomende te onteeren. Ik voor

my ben, God zy dank, tot,nogtoeonfchuldigc —Uw verfoeilyk oogmerk wordt myhoe langshoe duideJyker, en ik kan u dus in ernst verzekeren, dat het zelve my, door uzoobeeleedigd, geene andere gevoelens voor u zal inboezemen , dan die van het uiterst afgryzen.

F. B.,?i

Zyn

Sluiten