Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 154 >

Heer Darby! • maar ik heb nu geen tyd om

langer met u te fpreken: daar zyn de papieren : - Ik wensch u tferhalyen goeden morgen, myn Heer."

Hier mede vertrok myn vriend, die uit al het gezegde van zyn Lordfchap gantsch geene gunftige gedagten van hem heeft opgevat. —■ Konden deze luiden van fatfoen door hunnen rykdom en eer-titels van de berispingeenernaauw toeziende waereld , en van de geheime wroegingen van een fchuldig geweten ontheven worden !

Dan gelukkig, myn waardfte, heeft zulks

nog geen plaats.

Ik voor my kan nimmer dankbaar genoeg zyn

aan den Albeftierer! Voor welke vreeslyke

gevaaren heeft Hy my behoed l Die laage

Jufvrouw Peers fchynt een allerfnoodst karakter

te bezitten. Doch laat ik van dezemon-

fters zwygen. « Laat ik veel liever myn

brief met een aangenamer onderwerp befluiten;

• Verbeeld u eens,Lucia, hoe ryk ik thands

ben! . • laat ik u daarvan nog een woordje

melden.

Voor de ééne duizend heeft myn braave vriend my annuiteiten gekogt; en de andere duizend is in handen van een groot Koopman, die my

daar

Sluiten