Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 155)

$m van een aanzienlyke interest zal geven. 35e overige vyfhonderd pond is by een bankier, om by voorkomende gelegenheid te kunnen

gebruiken .- Zie daar, waardfte Vriendin,

den tegenwoordigen ftaat der finantiën van uwe Fanny!

Hoe verheugd ik ben, dat ik den diamantenring, dien ik van myne altoos geachtte vriendin Barlow gekregen heb, en dien ik daarom zeer hoog fchat, weder te rug heb gekomen, kunt gy natuurlyk begrypen.

Adieu! Ikhebhetthandsvry drok, met

het koopen van eenige kleinigheden tot het

meubileeren myner nieuwe wooning. Ik

blyf voor altoos

Uwe getrouwfte Vriendin,

F. B,

NB. Den Lezer zy berigt, dat men hier eene $rie jaarige correspondentie van Juffer Belton met haar vriendin, terwyldezelve niets aanm -rklyks behelsde, heeft achter gelaten. — Het

eeni-

Sluiten