Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 156 )

eenige, welk de Lezer dient te weten, is,das Fanny. 's braave vriend Darby in dien tusfehen,tyd overleden, en hare vriendin te Madras getrouwd is: als mede, dat Juffer Belton zelve in kennis is geraakt met zeker geleerd Heer, die de laatfte zes maanden in het zelfde huis met haar was komen woonen, en die haar in dien tyd een huwelyks - voorftag gedaan heeft; 't welk zy dan ook aan hare vriendin berigt heeft, gelyk de Lezer uit den volgenden brief zal kunnen zien.

Sluiten