Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 158 )

ik hem hoog acht. Ik bewonder zyneii

ongemeenen fmaak in deletter-kunde, — zyne groote vorderingen in de befchaafde konfteri

en zyn fyn oördeei: —' Doch met dat

alles myn' waardfte, gevoel ik voor hem dat foort van tederheid niet, die ik eenmaal had

voor Ach l ik behoef zyn naam niet te

noemen! — Uw hart, dat de weêrklank van het myne is, zal u aanftonds zeggen, wiehy

•s, , Zou deze myne onverfchilligheid enkel

aan de gefteldheid van het menfchelyk hart in't algemeen zyn toe te fchryven ? Men zegt immers , dat het hart maar eens diep gewond kan worden.

Tegen deze myne redeneering komt zekerlyk uw getuigenis op. — Gy zegt, Lucia, dat gy volmaakt gelukkig zyt: en echter heeft, volgens wwe eigen bekentenis, by uw trouwen geenzins dat dweepachtige Romaneske plaats gehad, welk Bikwyls het ftaal en vergif te hulp roept. — Mogelyk is achting en eerbied de zekerfte grondflag tot een waar geluk in den huwelyks - Staat. —- Ik denk toch dit middel eens te beproeven. — Wat de eigenlyke tederheid aanbelangt, —1

Ik kan u in ernst Zeggen Vriendin, dat

Ik den Heer Benfon niet bemin. ——— Ik zie .i hem

Sluiten