Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem zonder vervoering, gaat hy van my'

af, ik gevoel geene de fflinfte droefheid, —i nimmer tel ik de uuren, dat hy wederkomt,

-— ik flaap wel, en ik zugt nimmer. —

Dikwyls vraag ik aan my zelve, „ zou dit

liefde zyn ? " en dan beantwoord myn hare

deze vraag met een ongunftig neen.

Maar, wat heeft hy voor zaken aan de hand?" dunkt my, hoor ik u vraagen. — ïn der daad niet veel byzonders: — Volgens Zyn zeggen zal hy by den dood van zekeren oom een aanzienlyk land-goed in Esfex erven, welk omtrend tweehonderd pond Jaarlyks opbrengt. Deeg Oom heeft hem ook die goede opvoeding gegeven, die men duidelyk zien kan dat hy gehad heeft, en geeft hem nog jaarlyks een matige fom, die, gevoegd by zekeren post, dien hy in het publieke ftaats-beftier bekleed , hem volkomen in ftaat ftelt om zeer or-

denlyk te' leeven. Wat onze middelen

betreft, ik denk, als wy by elkander komen, dan zullen onze wederzydfche bezittingen genoegzaam zyn, om, als wy het wat zuinig overleggen, behoorlyk te kunnen beftaan.

Ik heb myn minnaar van den Staat myner geldmiddelen vriendelyk onderricht. _ Dit dagt'

ik

Sluiten