Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i<?4 )

fel ■ tot üi de diepfte afgrond van ver* derf nedergezonken."

Jk. „ Kom aan , lioud moed / —:— ik zal

balfem in uwe wónden gieten; ; zoo

ver ik kan, zal ik u helpen." —u ik beurde

haar met myn hand van de grond op, en,

terwyl 'er een bank digt by ons was, gingen

wy daarop zitten. ( „ Wel aan, Caroline >

zyt bedaard, en verhaal myuwe ongelukkige

gefchiedenis." Na eenigen tyd gedraald,

en gefchreid te hebben, begon zy het vólgend kort, doch jammerlyk verhaal van zich zelve.

Zy. „ Het is nu, meen ik , bykans vyf jaar geleden , toen wy de wreedheid hadden * want zoo moet ik het noemen, om u, myn goede nicht , uit Grimfton • houfe te verjaagen. —Kort daarna werd myn zuster gepretendeerd door den Schildknaap H —, dien gy u zekerlyk nog wel zult herinneren. Zy trouwden fchielyk; en, om u niet langer met beuzelingen op te houden, ik werd in dien tyd door des fchildknaaps broeder ongelukkig verleid. — Doch ik moet myn verleider het fegt doen van te belyden, dat zulks meestal

doos

Sluiten