Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 16$ )

na dergelyke herhaalde beloften meer van ernffige verbetering van haren kant, en toezegging van myne hulp, liet ik haar aan hare eigen bedenkingen over. Ik kan u niet genoeg*

zaam befchryven hoe zeer my dit voorval ge< griefd- heeft. ■ Doch laat ik van dit droevig onderwerp afftappen.

Kon ik nu met defpeervan Ithuriël, daar de groote Milton van fpreekt, door ééne enkele, tanraaking het hart mynes minnaars dóórtasten! *— Maar gy zult zeggen, „ het is reeds veel te laat om met de fpeeryan Ithuriël te werken:, ,

• gy hebt den armen man veel te lang in

twyffel gehouden — en in zyn gedrag zult gy wel zoo veel verdienste zjen, dat gy hem uwe. gunst en belooning zult waardig keuren."

Wel nu dan, het zy zpo.' -3 Ik denk,

dat ik hem nemen zal. — Waarlyk, ik helst

«en vriend — een befchermer nodig. Een vrouw Zonder vriend is ongelukkig.

In één myner voorige brieven (*) klaagde ik over geweldige pyn in de maag 5 *- my is de

raa$

(*) Deze brieven zyn achtergelaten. DeLezerziede vorige N.B.

Sluiten