Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i**9 >

raad gegeven, om ter genezing naartoe te gaan s 1 dit denk ik in de volgende week te doen. 1 Zyt dan voor het tegenwoordige gegroet! fir. Ik blyf

altoos de uwe

F, B.

P. S. Zoo ik myn naam verander, behoud ik echter de eerfte letters. — Aan de arme Caroline heb ik wat geld en kleederen gezonden : —— Zy zegt my, naar haar zuster te zullen gaan, met oogmerk om hare gunst te herwinnen»

\> 5 AGT*

Sluiten