Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onvoorzichtige aanleidingen zei ven, als voor fcwaadfpreekendheid moeten wachten, houd hy des nachts in een ander huis zyn verblyf.

Dezen middag had ik een klein voorval,Lucia, welk my niet weinig onthutste , en echter heeft zulks in zich zelf niet veel om 't lyf: doch oordeel zelve! -

De Jufvrouw, by welke ik logeer, welker naam Powel is, eene zeer braave beminiyke vrouw, die Mevrouw Darby my gerecomraendeerd heeft, dronk dees namiddag thee by my. Na dat wy over onverfchillige zaken gefproken hadden, zeide zy eindelyk, „ ik bidu, Mejuffer, als ik niet te nieuwsgierig ben , hoe heet toch die Heer, die u zoo dikwyls komt bezoeken?"

Ik had u moeten zeggen, myn'waardfte, dat myn minnaar, die, zoo als hy zeide, „immer te Bath geweest was , dees namiddag een tour. tje te paard was gaan doen, om de aangename Jandftreek te bezien,

» Aan zyn gezicht, dunkt my" ^hs ver.

volgde zy _ n ken ik hem< Reeds vpï£chQb

jaaren heb ik hem, als het hier op zyn

drokst

Sluiten