Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 17a)

drokst ïs, op de parade gezien met eenige andere Heeren, fchoon ik my thands zyn naam niet weet te herinneren. —*• Maar het is8 meen ik, een vreemde naam van drie lettergreepen."

„ Vergeef my, Jufvrouw," zeide ik*, „ gy vergist u ongetwyffeld: zyn rmxanBenfon ; en hy is vóór deze keer nooit te

Bath geeweest."

Jufvrouw Powel keek my op dit zeggen zeer verbaasd aan• — en na eenige ©ogenblikken ftilzwygens vroeg zy, „ of ik hem al lang gekend had?"

„O Ja," antwoordde ik , grimlachende, #, zelfs zoo lang, dat ik binnen kort voor myn geheele leeven met hem bekend zal worden."

m Zy fprak geen woord meer hier over, —

maar fcheen diep in gedagten te zyn, en my nu en dan met medelyden aantezien : —doch mogelyk heb ik my dit Hechts verbeeld.

Als het nu waar is, Lucia, dat deze goede vrouw den Heer Benfon, die my wys maakt, dat hy te Bath nooit geweest was, hier zoo dikwyls gezien heeft, — wat moet ik 'er dan van denken? — Maar, „ zult gy zeggen,"waarom

Sluiten