Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m i

jufvrouw Poufel hier ©ver niet nader ondervraagd, of zy ook iets ten nadeele Van zyn

karakter wist?" Neen, Lucia! —■

zou ik een kwaad vermoeden voeden omtrend een man, met Wien ik binnen weinige dagen

voor eeuwig zal verbonden zyn! Neen.

Ik heb geeii het minfte wantrouwen. — Zy is ongetwyffeld in de perfoon vergist. —— Toen hy eehcér in den avond thuis kwam, deelde ik hem het gefprek Van Jufvrouw Powel mede, want ik kon het niet uit myn gedagten krygen. s. Hy lagchte, en my by de hand vattende, zeide hy vry luidruchtig, „ als gyuaan de praat van dit flag van luiden zult ftooren* myn Engel, dan zult gy nimmer gedaan werk hebben."

Op dit alles volgde een lang en teder gefprek: — waarvan het gevolg was, dat ik my verbonden heb , myn waardfte, om aanftaartden Donderdag eenen ftaat te aanvaarden, die uwe Fanny of de gelukkigfte, of de rampfa-

ligfte der vrouwenmaaken zal: want ik

ben ééne van die luiden, die beweeren, dat 'er ten dezen aanzien geen midden - weg is.

Wy denken de trouw - plegtigheid hier te

laten

Sluiten