Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 3

laten verrichten, en eenige dagen daarna haaf Londen te rug te keeren. Eene vreezelyke pleg-

tigheid in de daad! Ik verwonder my,

dat zoo veele jonge luiden zich maar zoo los in dezen onherroeplyken ftaat begeeven, zon-

derdaar eens over te denken! ik voor my,ik

wil het wel weten, ben zeer bedugt voor die naderende omflandigheid, eh vrees een mal figuur te zullen maaken.— Waarlyk, ZaaVz,'erligt my iets zwaars op 't hart, daar ik geen reden Van kan geven; doch om dezen brief geen droevig aanzien te verfchaffen, zal ik thands eindigen. -—. Vaarwel! ik blyf

«we altoos getrouwe

F. B,

Sluiten