Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEGEN-EN-TWINTIGSTE BRIEF.

Bath 8 van May,

^/fyn noodlot is bepaald, Lucia\ Ik

kom zoo even uit de abtdy-kerk, daar ik dat gewigtig Ja heb uitgefproken, welk myn geluk

of ellende zal bepaalen Ik ben geenszins

bygeloovig; doch, zoo als ik het geheiligd altaar naderde, beefde ik door al myne leden zoo fïerk, dat ik de grootfte moeite had om

eene bezwyming voor te komen - Bettm

fon in tegendeel was niet dan loutere blvd" fchap. '

Gy kunt ligt begrypen, dat dit alles jen uit terften ftil in zyn werk ging: ik ging te voet heen, en kwam in een koets te rug. Van een bruids-kieed maakte ik niet veel werk- ik had inyn witte mooree-kleed aan met een eenvoudig kapfel Maar daar komt een knecht

met een brief. Hemel! van wien? s

ïs uwe hand niet, noch ook die van den

Hee

Sluiten