Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i?» >

P. S. Wees zoo goed van den brenger dezes te berigten, op welk uur van dezen avond gy verkiest, dat ik my voor uwe voeten zal ne-

derwerpen. Adieu • myn Engel! — tot

dat gelukkig oogenblik»"

Denk eens, Vriendin, hoe ik by het lezen van dezen brief gefteld was! — verbeeld u,

wat myn hart gevoelde! Met moeite kon

ik denzelven doorlezen, — myne oogen fche-

merden, myn hart wilde van é n fcheu-

ren, en telkens ftond ik op het punt van Iee venloos neder te zinken.

„ Ach, God ï" riep ik, „ had het u behaagd, fiiy dit voorval vooraf te doen weten! — Doch, ondeugende daar ik ben, zou ik tegen den Hemel morren? Heb ik in dit noodlottig uur

myne hand aan myn man niet gegeven ?"

In de uiterfte verftrooijng van gedagten vatte ik de pen op , en fchreef het volgende tot antwoord.

„ Aan den Heer Charles Belford. Myn Heer!

De edelmoedige inhoud van uw briefvordert

Ie regt myne uiterfte dankbaarheid. ■ De

boog-

Sluiten