Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m )

Hoogachting en het geluk, dat gy voor eene ongelukkige vrouw beftemdet, zyn in haar vermogen niet om van uwe hand aan te nemen, serwyl zy juist in dit zelfde uur van den altaai is te rug gekomen, en haar hand en hart aan

een ander man voor eeuwig verpand heeft.

In dezen toeftand beletten my kiesheid en eer, U alles te zeggen, wat my wel op 't hart ligt t

i maar dit moet ik u echter bekennen, dat,

zoo ik uwe edele gevoelens en edelmoedige aanbiedingen eenige weinige dagen eerder ge, weten had, de gantfche waereld my niet zou weerhouden hebben, uwe hand, by my altoos zoo hoog gefchat, aan te nemen. — De Voorzienigheid heeft het op eene andere wyze ge. fchikt: — Het edelmoedig hart van Belford, hier van houd ik my verzekerd, zal hem zeggen, dat wy elkander niet weder moeten zien» — Zyt gy voor het overige, myn Heer, gelukkig ki eene andere keuze , en ban haarvoor altoos uit uwe gedagten, die, zelfs tot in de laatfte oogenblikken hares leevens, dankbaar hare verpligting aan U erkennen zül, terwyl *y mei gevoelige hoogachting blyfc

Uwe gehoorzame dienares, Fanny Belton. M 2

Sluiten