Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C rti >

echter wel mistasten. —— Na den eten gingen wy te Lincomb Spa9 dat hier digt by, en daar het zeer aangenaam is Cen dus goed voor my om myne gedagten wat te verftrooien) thee

drinken. Van tafel komende, luisterde de

• Heer Benfon my in 't oor , dat hy zien kon , dat ik gefchreid had.'*

Gy zult zekerlyk gevoelig zyn, Lucia,over myn korfelig, noodlot; — doch, myn waardfte , laat ik u mogen verzekeren, dat ik myn uiterfte best zal doen om niet meer aan —■

maar laat ik van hem zwygen. Ik ben de

vrouw van een waardig man; voor dezen zal ik ook alzins waardig trachten te worden.

Morgen ochtend gaan wy vanhier: myn

volgende zal dus uit Londen gedagteekend zyn, .— vaarwel, Vriendin, men wacht naar my om eene wandeling te doen. — Ik ben

altoos de uwe,

F. £,

M 3 DSla;

Sluiten