Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIGSTE BRIEF,

Londen, 22 van May%

Otort nu vry, myn' Lucia, een traan van te* ^der mededogen over de heilloze ongevallen, die op het hoofd van uwe arme, ellendige,

geheel bedorven Fanny nederploifen. Om

kort te gaan, Vriendin, ik ben getrouwd aan een. — Doch het volgend gefprek,tusfchen dezen man en my gister gehouden, zal u myn nood* lot het best verklaaren.

Wy zaten aan 't ontbyt. . DeHeer2fe»/£»

had zoo even een vaers van my gelezen ,welk tot opfchrift had de Frouwelyke Wysgeer. Hy prees het zeer, en maakte te gelyk eenige zeer goede aanmerkingen, wanneer hy eensklaps van zyn ftoel opvloog, en in diepe gedagten een poos bleef ftaan. Daarop my by de hand vattende, en my zeer fterk aanziende, greep, de volgende onderhandeling plaats, Benfon» v Ik geloof, bekoorlyke Fanny, dae

Sluiten