Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(m, >

Ach, Lueia, ik kon dit haatelyk voorwendfel, dat zyn bedrog uit genegenheid voortfproot K

niet langer aanhooren. „ Ik verzeker u ,

dat ik de beproevingen der armoede veel beter heb kunnen doorftaan, dan dit haatelyk bedrog van een Jong onfchuldig meisje." ■

Ik barstte in traanen. Hy bleef nog op

zyne knieën liggen, en wilde my door dit onderdanig gedrag doen bedaaren. Hy. n Ach, lieve Fanny, hoor my, ik zal u alles openbaaren /"

Ik. „ Ofn Gods wil dan, wat is dit fchriklyk alles?" Ter dood toe verfchrikt vreesde iknog te zullen hooren, dat de man, aan wien ik voor altoos verbonden was, een ftruik roover» of een ander ondeugend kaerel ware.

Hy. „ Ik ben ach! laat ik u in korte

woorden myne gefchiedenis verhaalen! — lk ben van geboorte een vreemdeling, een natuurlyke Zoon van den Marquis de la Cour te Parys: — ik heb eene zeer deftige opvoeding gehad, en verfcheide Jaaren als een man van fatfoen geleefd: — doch met myn vader verfchil krygende, heb ik hem verlaten, en ben naar Engeland overgeftol^n: — In de laatfte

viet

Sluiten