Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0*25 )

Bingsdag,

Ach! Ik kan my niet weerhouden, Lucia, san u, die de vriendin van myn hart zyt, een» voorval mede te deelen, welk my geweldig ontroerd heeft; —■— en waaruit gy, naar ik gis, Benfon 's karakter genoegzaam zult kunnen opmaaken.

Giller kwam hy m eene groote verbaasdheid naar my toe , zeggende, dat hy vreesde, dat zyn kleermaaker hem om een fom van negen* tig pond oogenbliklyk in hechtenis zou doeri

Memen. Zie hier ons gefprek.

Hy. „ Goede God I wat zal ik beginnen ? —~ van u afgefcheurd en naar de gevangnis ge-

ileept te worden! - ik kan ik kan het niet

dulden en echter — ik zie dit fchriklyk

voorval ieder oogenblik te gemoet!

ïk. :, Ö Hemei ! — gy verfchrikt my. .

Maar kom aan, het Huk, daar ik aan bezig ben, is toekomende week af: het geld, dat daarvan komt, zal ü mogelyk kunnen hei* pen "

Hy, my in de rede vallende. „ Ach, myn lieve kind, wat zal zulk een foii

toetje baaten? — Laat my een* zien %

N 2 fob!

Sluiten