Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *9&* )

hebt gy niet nog iets, daar wy gereed geld vo&t

kunaeh krygen? Die fchelmfchekleermaa-

ker gaf my over een dag of drie zyn woord t dat hy my nog in geen zes maanden zou Iaftig

vallen. wacht daar valt my iets in !

•— Gy hebt nog een diamanten ring, zoo ik meen, myn lief; — en nog een portrait in miniatuur, dat met diamanten omzet is, 't geen

gy my eens hebt laten zien. . Ais gy daar

van kondet afftappen, myn engel, dan zou ik in. ftaat zyn om de fchuld te betaalen; anders is de gevangenis nog dezen nacht myn noodlot!"

Wat zou ik doen, Lucia* ik liep

oogenbliklyk naar boven, en haalde het portrait van myne waardfte Bari<nv, en den diamanten ring.

Ik. „ Daar Benfon, hebt gy de diamanten ƒ — leef 'er mede naar uw welgevallen! — alleen verzoek ik u , het afbeeldfel zelf te mogen houden." Hy drukte my tegen zyn boezem,

Hy » Ik vrees, myn, Hef, dat ik niet voor in den nacht te rug zal komen; want de knaap beeft my befeheiden om te Barnet, daar hy een buitenplaats heeft , by hem te komen. —— Myn vriend Brookes9 dien gy kent, gaat

met

Sluiten