Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ips)

gaan: - 'er zal een fchoon ftuk gefpeeïd wor-

den: het zal 'er zeer vol wezen. _

Wy zullen ons met onze hoeden en mantels wel wat toetakelen, en op de gallery gaan zitten — Wat zegt gy daarvan? - Nu, ik hoop 8 dat gy my dit niet zult afftaan." * „ Ik kan u, myn waardfte," antwoordde

ik, „ niet ligt iets weigeren. maar het

zou my nog aangenamer zyn, a^s myn man thuis was, om ons te verzeilen."

„ Wy hebben geen mansperfoon daartoe nodig," hernam zy , „ het is maar een voetftap ver

van uw huis naar de fchouwburg, . L ik zal

van avond by u eeten , wy zullen onze.

hoeden wel zoo digi in de oogen zetten, dat ^engeen zier van al ons mooy zal kunnen zien - en ook maar vroeg heengaan."

'k Verzeker u, Lucia, hoe begeerig ik was om een opera by te woonen,:ik zou echter een *oo kostbaar vermaak niet hebben durven nemen, zoo myne vriendin, die eene Dame van middelen is, my niet volftrekt had willen vry houden : • ik nam dan haar voorftel aan, te meer, daar ik door het gefprek, welk ik heden mor-' Sen met myn man gehouden had, zeer bedruk?

£1}

Sluiten