Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C fioo )

heb. ■ Het is goed voor u, kind, dat gy. getrouwd zyt."

Ik zugtte , en dit was genoeg om myn vrien, din te zeggen, dat dit trouwen my juist niet zeer geviel. —j—, Nu, om voort te gaan, die bewufte Heer, die vóór ons zat, had zyn ééne arm om de aartige zangster heen geflagen» terwyl hy met zyne andere hand de hare vasthield , drukkende die dan eens tegen zyne lippen, dan eens tegen zyn borst. ik luis.

terde Juffer Edwards in, „ wy hebben hier een tederen minaaar vóór ons zitten ,* — ik wenfohte wel, dat Benfon hier was; hy is een zoo groot liefhebber van de muziek-"

Kort daarna werd 'er vry wat gerucht op de gallery gemaakt; —— dit deed den tederen minnaar, wiens hair (dit heb ik nog vergeten te zegden) geheel in den Franfchen fmaak gekapt was, omkyken, zoo dat ik zyn gelaat duidelyk kon zien; maar, verbeeld u eens, Lucia, hoe verbaasd ik was, en hoe geweldig ik ontroerde, toen ik zag, dat het myn trouwloze echtgenoot was.' —— Gelukkig bleef ik buiten bezwyming.——* Ik gebruikte myn engelfch zout, en zeide aan myne vriendin, dat de nette der plaats my eenig-

ZiiiS,

Sluiten