Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2o5 )

klein gedeelte maaken van de rekening van lijven kleêrmaaker;" dit zeide ik zoo koel, als ik by mogelykbeid kon, terwyl myn hart op . het denkbeeld van zyn bedrog bloedde. Hy in groote verwondering. „ Groenen rok mes goud, Fanny ! Ach, wat meent ge daarmede?"

Ik. „ ik meen niets anders daarmede, myn Heer Benfon, dan het kleed, welk gy dezen

nacht in de opera hebt aan gehad. Ikmoec

u in ernst betuigen, dat gy 5er niet onaartig uitzaagt? en het comedie-hoertje, dat gy by li hadt, was insgelyks niet onaartig opgefchikt.

Hoe heet zy ook?" •

Hy, op een zeer onbefchdamden toon. „ Goede Hemel! wat wilt gy daarmede zeggen ? Ik, „ Kom, kom, houd u niet langer met zulke praatjes op: — Ik weet, helaas.' tot

myn leedwezen, alles, wat 'er dezen nacht mét u is voorgevallen." — Ik verhaalde hem daarop, hoe ik met Jufvrouw Edwards, op haar dringend verzoek, naar de opera was gegaan, en den geheelen avond vlak achter hem en zyn Juffertje gezeten had. — „ Ach, om wat reden word ik dus door u behandeld?" vroeg ik

hem al fchreiende, „ om wat reden

moet

Sluiten