Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 207 )

moét ik zoo jammerlyk door u bedrogéa worden ? Ach, myn' waaralle, de man is verhard in zyne ondeugden. — Schoon myne oogen zeiven de zaak gezien hadden, zwoer hy deplegtigsteeeden , dat ik noodwendig in zyn perfoon was bedrogen geweest^ ja hy hield zich zelfs, of hy Iagchte om myne aartige vergisfing, zoo als hy de onbefchaamd-

heid had van het te noemen. Daarop

nam hy zyn viool, fpeelde de helft van een muziek-(luk, bromde een .Italiaanfch airtje, en nam zyn affcheid van my om naar de her-

^ berg te gaan. ■ Dusdanig is de toeitand,

tot welken uwe ongelukkige Fanny thands verwezen is!

18 van July. Helaas! Vriendin , myn ongelukkige echtgenoot is dezé week gevaarlyk ziek geweest aan

zwaare koortfen! - Denk eens, wat ik

heb moeten lyden, toen.hy, terwyl ik voor zyn bed zat, en hem de geneesmiddelen met myne eigen handen toediende, onophoudJvfc zyne iieve Seratini riep, en, wanneer hy zich verbeeldde, dat zy by hem was,1e te"

der-

Sluiten