Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 211 5

N. B. Op deze plaats zyn eene menigte van brieven agtergelaten, die onze ongelukkige heldin aan hare vriendin te Madras gefchreven heeft, in welken zy voortgaat met berigt te geven van harerampfpoedigc onhandigheden, moetende zich door haar fchryven alleen het nodige onderhoud bezorgen, terwyl zy voor het overige, moeder geworden zynde van een bevallig kind 9 welk zy den naam van Lucia gaf, de moeilykItepligten van den huwelyks - ftaat omtrend een ondankbaar en onwaardig echtgenoot op eene vgrhevene wyze volvoerde.

Os TWEE-

Sluiten