Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5.2% )

Gy zyt waarlyk eene vrouw, die Ieders bewondering verdient!"

jk. Vergeef my, myn Heer! -—^_ \^ doe niets meer, dan het geen myn pligt als vrouw

van my afeischt: 'er is geéne buitengè-

woone verdienste in gelegen doen ho©

eerder ik by hem gda, hoe beter —"

De Heer Brooks nam daarop zyn affcheid. —Ik keek oogenbliklykfnynfchatna, diemytoebehoorde, en bevond, dat deze omtrend agttien pond bedroeg. Ik Hak dit geld bymy, nemende nog eenige anderen verfierfelen van tvaarde —het overfchot van gunstiger dagen , welk ik zorgvuldig tot den kwaaden dagbefpaardhad—mede, met oogmerk, om zulks, ten behoeve van inynen echtgenoot, onder weg te verkoopen. . Ik pakte vervolgens nog wat eten, zoo als een kuiken, wat wyn , wat chocolade enz. in een mandje, en daarop den Hemel om by {land fmeekende , ging ik met myne lieve kleine, die ik al flaapende in een mantel rolde, op myn arm, met pak en zak in de koets. — Onderweg verkogt ik 't geen ik had voorgenomen, zoo dat mvn fchat tot twee en twintig guinies vermeerderde. —Met dezen rykdom kwam ik aan het huis, daar de Heer Brooks my gezegd

had

Sluiten