Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar, om ïnsgelyks de kam* uit te fluipen,' en de fchuld, waar voor myn man gearrefteerd was, alsmede het gewoone drinkgeld by zoodanig arrest, en het geld voor den cipier te

betaalen. Zoo als ik dit verricht had,

kwam ik weder binnen, en zeide aan Benfon, ——„ zie daar, myn echtgenoot, daar is uw ontflag! —r nu zyt gy op vrye voeten, en kunt gaan , waar gy wilt, en nu hoop ik zult gy, wanneer wy onze kolfy gebruikt hebben, hier niet langer vertoeven."

Nu begon myn echtgenootzync erkentenis en dankbaarheid te betuigen, doch ik viel hem in

de rede. „ Ach, Benfon ! wat komen alle

de fchatten der waereld in vergelyking by de fmart, die ik gevoel in het bezef „ dat ik uwe liefde verloren heb! ■ En dan nog, myn echtgenoot, kunt gy het verantwoorden, dat gy uwe misdaden vermeerdert door het verleiden van dit onnozel meisje! —-—Armoede

is my verdraaglyk maar deze verongely-

kingen deze ondeugden zyn voor geea

mensch te verdragen! —- O myn Lucia! — bier drukte ik myn lieve kleine aan myn boezem, terwyl eenige traanen, die myne Oogen ontvloodcn, Haar onfchuldig gelaat befproeiP 3 der*

Sluiten