Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utigéd&in geweest over de volgende eènvouV dige, eerlyke uitboezeming van dankbaarheid, die my door de Ouders van de arme boetvaardige Peggy, in een brief, waarby een kleen ge-

fchenk gevoegd was, is medegedeeld. «

Zie hier copie van den brief, welks fpelling ik, aan u fchryvende, heb in orde gebragt;

Madam Benfon.'

Op de Landhoeve Cherry-Hill.

„ Onze harten vloeien over van dankbaarheid voor de tedere zorg, dié gy voor onze „ arme Peggy gedragen hebt, en wy onderge„ fchreven hebben dit van onzen pligc geoor-

,j deeld aan ü te fchryven. Wy wen-

j, fchen van harten, dat alle milde zegeningen 3, u mogen bejegenen, om dat gy onze mis?, leidde dochter voor verder verderf bewaard „ hebt. — Wy wisten niet, dat zyne Edelheid „ een getrouwd man was; hy zou anders niet „ lang by ons hebben kunnen banken. —y ?> Peggy heeft hare verkeerdheid gezien; „ uwe goedheid, zegt zy, heeft haar hart ge» 7, voelig getroffen, en haar met fchaamte e© ff boetvaardigheid vervuld. — Gy zoudt mede-

Sluiten