Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «3? )

M, delydeti met haar hebben, Madam, als gy „ eens zaagt, hoe bitter zy fchreit, en hoé „ zeer zy het zich aantrekt. Zy wil in 't ge„ heel niet eten. —- Maar ik dank God, geen „ van onze buuren weet onze fchande; en dit

„ geeft ons veel troost. Ik hoop, dat zy-

j, ne Edelheid eene zoo braave Mevrouw, al$ „ Peggy ons zegt, dat gy zyt, hartelyk zal

„ beminnen. Waarlyk het is tegenwoordig

„ eene zondige waereld: —maar, terwyl wy „ ons kind weder te rug hebben, moeten wy „ ons best doen, om dat geen te vergeten , „ welk niet te herftellen is. -——— Zo als Zy „ thuis kwam, fchreiden myn vrouw en ik Wel 3, meer dan een uur over haar. — ik verze„ ker u, zy zal nooit weder buiten ons ge5, zicht gaan, tot dat wy haar eerlyk getrouwd „ zien* -— En hiermede, Madam, blyven „ wy, na U alle waereldfchè zegeningen te n hebben toegewenscht, uwe

?, Èeer nederige en onderdaanige dienaars John, en Joan Pimrose.**

Sluiten